Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Vacanta non-stop

pur si simplu

Ce inseamna..., ce inseamna... ? (2)

Aş vrea să ştiu câte ceva despre...


Inimă
Înger păzitor
Lumânare
Maica Domnului
Martir (Mucenic)
Miercuri
Milă, milostenie
Nuntă
Pâine şi Vin
Paşti
Păcat
Preot
Rai
Rugăciune
Sfânta Împărtăşanie
Sfânt
Sfântul Andrei
Sfântul Ioan Botezătorul
Sfeşnic
Sfintele moaşte
Sfinţii Apostoli
Taina Spovedaniei
Tămâie
Vineri.

Pentru că iarăşi m-ai întrebat despre multe deodată, îţi răspund pe scurt:


Mic DicţionarInima = nu e numai organul biologic, ci şi partea cea mai profundă a sufletului, în care locuieşte Dumnezeu de la Botez (în cazul creştinilor).


Îngerul păzitor
= înger trimis special pentru fiecare om, de la Botez, care însoţeşte pe omul respectiv de la naştere la moarte, ocrotindu-l, dându-i sfaturi bune, ducându-i rugăciunile la Dumnezeu.


Lumânarea
= bucată de ceară prelucrată, cu fitil, care se aprinde la biserică sau la rugăciunea de acasă. Ea reprezintă lumina lui Hristos care luminează tuturor.


Maica Domnului
= Fecioara Maria, Maica lui Iisus Hristos. A fost logodită cu unchiul său, Iosif cel bătrân, pentru  a fi protejată de legile evreilor. La Răstignire, Hristos a rugat-o să fie mama tuturor creştinilor şi grabnică ajutătoare a tuturor celor ce aleargă la ea cu credinţă.


Martirul (mucenicul)
= persoană care a fost omorâtă, pentru că nu s-a lepădat de credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos şi în Biserica Sa. Martirii au întărit credinţa creştină, prin exemplul lor. Ei se bucură acum în Rai, împreună cu Dumnezeu, cu îngerii şi cu ceilalţi sfinţi.


Miercuri
= zi în care s-a hotărât răstignirea lui Hristos. E zi de post, în amintirea acestui fapt.


Mila, milostenia
= sentiment de înţelegere a suferinţei cuiva; ajutor material sau sufletesc acordat unei persoane aflate la necaz. Este o însuşire specifică lui Dumnezeu, încât cei ce o au se aseamănă cu El.


Nunta
= Taină Sfântă a Bisericii, prin care un bărbat şi o femeie, care se iubesc, primesc binecuvântarea lui Dumnezeu şi sunt uniţi prin harul Lui, formând o mică familie şi o mică biserică.


Pâinea şi Vinul
= elemente de bază pentru săvârşirea Tainei Sfintei Împărtăşanii. Mântuitorul Iisus Hristos a ales tocmai pâinea pentru a se preface prin minune în Trupul Său, pentru că pâinea este aliment nelipsit din hrana zilnică a omului; la fel, Împărtăşania este neapărat necesară pentru hrana noastră sufletească. De asemenea, Hristos a ales vinul pentru a se preface în Sângele Său, pentru că şi acesta este o băutură necesară întreţinerii vieţii şi sănătăţii, consumat cu măsură.


Paştile
= Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos a treia zi din mormânt, când creştinii prăznuiesc cel mai mare eveniment petrecut, nădăjduind spre învierea lor, cea de la sfârşitul lumii.


Păcatul
= gând, cuvânt sau faptă urâtă, împotriva vreunei fiinţe sau a lui Dumnezeu Însuşi. Se şterge numai prin Taina Spovedaniei.


Preotul
= persoană deosebită, aleasă de Dumnezeu spre conducerea credincioşilor la mântuire, care e sfinţită printr-o slujbă specială (Taina Preoţiei). Numai el are puterea de a lega şi dezlega păcatele şi îndatorirea de a săvârşi slujbe spre cinstirea lui Dumnezeu şi ajutorarea creştinilor.


Raiul
= loc fericit, grădină minunată, în care au trăit Adam şi Eva înainte de a cădea în păcat, şi care mai apoi a fost păzit de îngeri, pentru ca oamenii să nu-l mai locuiască.

Hristos e Cel Care l-a redeschis, primind în el pe creştinii care Îl iubesc şi Îl urmează.


Rugăciunea
= convorbirea noastră cu Dumnezeu, prin care Îi mulţumim, Îi cerem ceva sau Îl lăudăm, pentru bunătatea Sa, arătată faţă de noi.


Sfânta Împărtăşanie
= Taina cea mai mare a Bisericii, prin care pâinea şi vinul, binecuvântate de preot, sunt transformate de Duhul Sfânt în Trupul şi Sângele lui Hristos, în cadrul slujbei Sfintei Liturghii.


Sfântul
= persoană care trăieşte neîncetat legătura de iubire cu Dumnezeu. Sfântul iubeşte pe toţi oamenii la fel de mult şi poate face chiar şi minuni, spre ajutorul oamenilor. După moarte, el locuieşte în Rai şi se roagă pentru noi. La sfârşitul lumii, sfinţii vor judeca lumea, împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos.


Sfântul Andrei
= Sfânt Apostol, primul chemat dintre cei doisprezece Apostoli, frate al Sfântului Apostol Petru. A predicat despre Învierea lui Hristos strămoşilor noştri din Dacia. A murit în Patras, răstignit pe o cruce în formă de X.


Sfântul Ioan Botezătorul
= ultimul şi cel mai mare vestitor al venirii Mântuitorului. El a botezat în apa Iordanului pe Însuşi Hristos. A murit prin tăierea capului, la porunca regelui Irod.


Sfeşnicul
= obiect din lemn sau metal, cu unul sau cu mai multe braţe (2, 3, 7), folosit ca suport pentru lumânări, atât în biserică, cât şi acasă. Numărul braţelor lui are o anumită semnificaţie:

- un braţ: Dumnezeu e Unul;

- două braţe: Iisus Hristos are fire dumnezeiască şi fire omenească;

- trei braţe: În Dumnezeu sunt Trei Persoane (Sfânta Treime);

- şapte braţe: Cele şapte daruri ale Duhului Sfânt.


Sfintele moaşte
= rămăşiţe pământeşti ale unor sfinţi, care au un miros foarte plăcut şi care arată că harul lui Dumnezeu locuieşte în ele. Se cinstesc prin sărutarea lor. Rugăciunile făcute la racla (sicriul) cu moaşte sunt auzite de către sfântul respectiv. La moaşte se întâmplă diverse minuni, chiar şi vindecări, pe măsura credinţei celor ce se roagă la ele, şi conform cu voia lui Dumnezeu.


Sfinţii Apostoli
= cei doisprezece prieteni şi ucenici ai Mântuitorului, care  L-au însoţit timp de trei ani şi jumătate şi care L-au văzut înviat. Ei au primit puteri speciale de la Duhul Sfânt, pentru a vesti Învierea tuturor popoarelor. Ei sunt: Petru, Andrei, Iacob, Ioan, Toma, Filip, Bartolomeu, Matei, Iacob Alfeu, Iuda Tadeul, Simon Zelotul şi Iuda Iscarioteanul. Cel din urmă L-a trădat pe Iisus, iar după moartea lui, a fost înlocuit cu Matia.


Taina Spovedaniei
= Taina prin care ni se şterg păcatele spuse sincer preotului, în urma dezlegării pe care o dă acesta. Astfel se reînnoieşte haina sufletului de la Botez. Este neapărat necesară pentru cei ce doresc să se împărtăşească, de la şapte ani în sus.


Tămâia
= materie de răşină, care se arde din cele mai vechi timpuri, în cinstea lui Dumnezeu. Fumul de tămâie care se ridică la cer arată că în mod asemănător se urcă şi rugăciunile noastre la Tronul lui Dumnezeu.


Vineri
= zi în care Hristos a fost răstignit pe Cruce. Este o zi de post.


Răspunsuri: Mirela Şova


Spre ghicitori religioase, click aici şi click aici.

Întrebări: Teo

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article