Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Vacanta non-stop

pur si simplu

Ce inseamna..., ce inseamna... ? (1)

Aş vrea să ştiu mai multe despre...

Adam şi Eva
Adormirea Maicii Domnului
Agheazmă
Altar
Biblie
Biserică
Botez
Busuioc
Candelă
Catapeteasmă
Călugăr
Cele şapte Taine
Cimitir
Clopot
Colivă
Crăciun
Cruce
Diavol
Duminică
Dumnezeu
Florii
Iad
Icoană
Iisus Hristos.

Pentru că vrei să ştii despre atât de multe, îţi voi răspunde pe scurt, astfel:


Mic dicţionar

 


Adam şi Eva
= primii oameni ai pământului, care au locuit pentru scurt timp în Rai. Ei s-au lăsat înşelaţi de şarpele - diavol, au călcat porunca lui Dumnezeu şi s-au depărtat de Acesta. Au fost scoşi din Iad de Domnul nostru Iisus Hristos, după Învierea Sa din morţi.


Adormirea Maicii Domnului
= Sărbătoare de pe 15 august, închinată mutării Maicii Domnului cu sufletul la cer. Acest lucru s-a întâmplat în prezenţa Sfinţilor Apostoli, în afară de Sfântul Apostol Toma, venit abia după trei zile.


Agheazma
= apă sfinţită de preot, prin rugăciuni speciale. Ea este folosită în diverse împrejurări: la sfinţirea caselor, a bisericilor, a clădirilor, a diferitor obiecte, a roadelor şi a oamenilor. Se bea dimineaţa, pe nemâncate.


Altarul
= cea mai sfântă parte a bisericii, în care preotul slujeşte Sfânta Liturghie. Pe Sfânta Masă din altar e prezent Domnul nostru Iisus Hristos, prin Sfânta Împărtăşanie. Altarul e despărţit de naosul bisericii (partea în care stau credincioşii), prin catapeteasmă.


Biblia
= cea mai valoroasă dintre cărţile pământului, care cuprinde o povestire a legăturii de dragoste dintre Dumnezeu şi oameni, de la facerea lumii şi până la cerul nou şi pământul nou, din viaţa veşnică. În centrul ei stau viaţa, patimile, moartea şi învierea lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.


Biserica
= locaş de închinare al creştinilor, care are pe turlă crucea şi care e zidit în formă de cruce. Aici se săvârşesc slujbele către Dumnezeu.


Botezul
= Sfânta Taină prin care o persoană e cufundată de trei ori în apă sfinţită, de către preot, în numele Sfintei Treimi. Astfel, celui botezat i se iartă păcatul strămoşesc, el devenind membru al Bisericii creştine. Este prima Taină din viaţa unui om, prin care el devine creştin. De aceea, se săvârşeşte cât mai repede după naşterea unui prunc.


Busuiocul
= plantă folosită de către preot, pentru stropirea cu agheazmă, sau pusă la icoane de către credincioşi. E deosebit prin mirosul său plăcut.


Candela
= obiect folosit atât în biserici, cât şi în case, care are un pahar cu ulei şi fitil, care se aprinde. Ea luminează în faţa icoanelor. Lumina ei arată strălucirea sfinţilor şi a lui Dumnezeu, Izvorul strălucirii veşnice.


Catapeteasma
= perete care desparte altarul de naos şi care e împodobit cu icoane, aranjate într-o anumită ordine. Este de obicei din lemn sculptat, dar poate fi şi din alt material. La mijloc are uşile împărăteşti, iar în lateral, câte o uşă diaconească. Se mai numeşte iconostas sau tâmplă.


Călugărul
= persoană care, din dragoste de Dumnezeu şi de oameni, se retrage din lume şi se roagă neîncetat pentru aceasta, în ascultare, castitate şi sărăcie.


Cele şapte Taine
= rugăciuni speciale, prin care oamenii primesc harul necesar pentru mântuire sau pentru diferite nevoi ale vieţii. Ele sunt: Botezul, Mirungerea, Împărtăşania, Spovedania, Preoţia, Nunta şi Maslul. Botezul, Mirungerea, Preoţia şi Nunta se pot săvârşi o singură dată în viaţa unui om.


Cimitirul
= locul în care se îngroapă morţii. În limba greacă, „chimitirion" înseamnă „loc de odihnă". Creştinii sunt îngropaţi cu faţa la răsărit, iar la cap au o cruce. Ei aşteaptă astfel Învierea morţilor de la sfârşitul lumii, când Hristos va veni pe norii cerului, dinspre răsărit.


Clopotul
= obiect de metal aşezat în clopotniţa bisericii, care e tras în anumite împrejurări (pentru anunţarea Liturghiei, a înmormântării şi altele).


Coliva
= grâu fiert şi îndulcit, ornat cu bomboane sau zahăr, care se împarte la înmormântări, pomeni, în numele mortului respectiv.


Crăciunul
= Sărbătoarea Naşterii Domnului Iisus Hristos din Fecioara Maria. Pruncul a fost arătat de o stea strălucitoare celor trei magi şi păstorilor. Atunci a început mântuirea lumii.


Crucea
= lemnul pe care a fost răstignit Hristos, descoperit după sute de ani de Sfânta Împărăteasă Elena, prin minune. Prin cruce ne-a venit mântuirea.


Diavolul
= înger rău, care nu vrea să se închine lui Dumnezeu şi care îndeamnă pe oameni la păcat. Va fi aspru pedepsit la sfârşitul lumii. şi deja se află în pedeapsă, chinuit permanent de propria răutate.


Duminica
= ziua în care Hristos a înviat din morţi, numită şi Ziua Domnului, în care se slujeşte Sfânta Liturghie, cea mai mare slujbă şi rugăciune de pe pământ.


Dumnezeu
= Creatorul lumii, Susţinătorul ei şi Purtătorul ei de grijă, Mântuitorul, Sfinţitorul, Judecătorul şi Împăratul lumii, Care este veşnic, bun, iubitor, drept, milostiv, ştiutor a toate, atotputernic, prezent pretutindeni, mai presus de timp, perfect, adevărat, neschimbător.


Floriile
= Sărbătoarea florilor şi a ramurilor de salcie, în amintirea Intrării Domnului în Ierusalim, când Acesta a fost întâmpinat în special de copii, cu ramuri de copac în mâini. Se serbează cu o săptămână înainte de Paşti.


Iadul
= locul sau starea în care se vor afla cei răi, după moarte, împreună cu demonii, în chinuri cumplite şi fără sfârşit. Doamne, fereşte-ne de chinurile lui cumplite!


Icoana
= obiect de obicei din lemn, pe care e zugrăvit chipul Mântuitorului, al Maicii Domnului, al sfinţilor, al îngerilor.

E sfinţită prin rugăciuni speciale, de către preot. Cu ajutorul icoanei, putem să ne rugăm în mod direct persoanei pictate în ea şi primim astfel har de la Dumnezeu.


Iisus Hristos
= Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Cel născut în chip minunat din Fecioara Maria, în ieslea săracă. A vorbit oamenilor despre Împărăţia Sa timp de trei ani şi jumătate, a fost răstignit pe nedrept, a murit, dar a treia zi a înviat din morţi şi S-a arătat astfel Sfinţilor Apostoli şi mironosiţelor. Va veni la sfârşitul lumii ca Judecător şi ca Împăratul veşnicei împărăţii, în văzul tuturor. Locuieşte tainic în inimile celor botezaţi.

(răspunsuri Mirela Şova)

Spre ghicitori religioase, click aici şi click aici.

Întrebări: Teo

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article